Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia chrześcijanina. Sakramenty stanowią pewną strukturę, w której każdy z nich ma swoje żywotne miejsce. W tej strukturze Eucharystia zajmuje wyjątkowe miejsce jako "sakrament sakramentów". Wszystkie inne sakramenty są skierowane do niej jak do swego celu. Sakramenty życia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. (KKK 1210-1212)

 

Wkrótce pojawi się tu galeria naszych ofert z poszczególnych Sakramentów świętych. Zapraszamy do ponownych odwiedzin!